beats by dre cheap

"INFO 2006" Sarajevo

Info    17.-20. 10. 2006. godine
IX Međunarodni sajam informacionih tehnologija sa segmentima.

"INFO 2006" je nezaobilazno mjesto za:
- prezentacije raznolikosti domaće i inostrane ponude,
- predstavljanja ponuda softverskih rješenja, internet usluga i kapaciteta,
- ponude SOHO uređaja, dostignuća i noviteta iz oblasti tekomunikacija,SAT, cabl TV, e-vlade, e-bankarstva, e-learning, telekomunikacionih usluga,
- promocije prateće računarske opreme, učila i repromaterijala
- prezentacije iz oblasti noviteta proizvođača hardvera, softvera,
- prezentacije primjene digitalnog potpisa, e-comerca, e-udaljenog učenja i dr.

Sajam će pratiti stručna savjetovanja sa aktuelnim temama iz navedene oblasti.

Organizator sajma ”INFO 2006” priredili su kvalitetnu medijsku promociju, čime će se, uz raznovrsnu i kvalitetnu ponudu izlagača, doprinijeti atraktivnosti i uvećati interesovanje za posjet poslovnih ljudi i širokog građanstva.

To je prilika za direktnu komunikaciju i ponudu krajnjim korisnicima, te prodaju sa prigodnim popustima.

[url=http://www.skenderija.ba/index.php?vrsta=sajam&no=22]Izvor[/url]

Main Point
http://mainpoint.blogger.ba
08/10/2006 10:45