beats by dre cheap

Razlike između M-Learninga i E-Learninga

U opštem slučaju, mobilna edukacija može biti posmatrana kao jedna od mnogih formi učenja ili studiranja, koja se dešava interaktivno kroz korištenje mobilnih uređaja. Mobilni uređaji su ovde jedan od posrednika pri prenosu znanja na društvo. Možemo lako da vidimo da postoje servisi koji trebaju da biti prilagođeni da bi se dostigle krajnje granice određenih uređaja, da bi mogli da ispunimo sve što nam oni pružaju. Pored toga postoje i drugi uređaji sposobni za transfer podataka, koji svojim pojavljivanjem imaju nove servise, prouzrokovanim mobilnošću. Ako eLearning podrazumeva način obrazovanja izvan učionice ili kampusa, onda mLearning podrazumeva mobilan način obrazovanja. U ovom slučaju mLearning nas odvaja od neke fiksne tačke. Gdje za eLearning smatramo da je alternativni način obrazovanja, za mLearning kažemo da je komplementarna aktivnost kako za eObrazovanje tako i za tradicionalno obrazovanje. mLearning daje mogućnosti korisnicima da im uvek bude dostupno znanje i za vreme dok su udaljeni od svojih uobičajenih mjesta za učenje, učionice ili računara. U bilo koje vreme mogu biti interaktivni sa svojim edukativnim resursima. U nekom smislu mLearning postoji duže od eLearning, sa papirnim knjigama i drugim prenosnim resursima, tehnologija je ona koja danas oblikuje korišćenje mLeargninga. Danas nam tehnologija daje mogućnosti da možemo koristiti razne oblike mLearninga. Ona nam dopušta da u našim džepovima nosimo mnogobrojne resurse i da imamo pristup njima kad god bi to bilo za nas prikladno. Tehnologija nam takođe dopušta da stupamo u kontakt istovremeno sa našim kolegama i iako udaljeni da saradjujemo i radimo zajedno na načine koji do sada nisu bili mogući. Dok su za nas mLearning uređaji prezentovali nove mogućnosti, tu su ostali izazovi koji su sasvim stari, a to su male veličine ekrana, ograničena snaga procesora, smanjeni ulazni kapaciteti. Ovi izazovi znače adaptaciju postojećih eLearning usluga i sadržaja za mLearning, a to nije trivijalan zadatak.

Main Point
http://mainpoint.blogger.ba
02/07/2006 23:13